Statsbidrag och utjämning till kommunen, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 98 850 människor (2018). Landarealen är 3 209 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.