Kommunens skatteintäkter, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 361 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det artonde högsta i landet med 57 536 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.