Största privata arbetsgivare, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 361 invånare. Största privata arbetsgivare är KUBIKENBORG ALUMINIUM AB med 525 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.