Andel förtidspensionärer, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 439 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 94:e lägsta i landet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.