Andel förtidspensionärer, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 98 850 människor (2018). Landarealen är 3 209 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.