Andel företagare, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 383 invånare. Värdet för andel företagare är det 53:e lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.