Andel högutbildade, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 383 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 57:e högsta i landet med 26,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.