Skattesats, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 213 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sundsvalls kommun till 33,88 procent, vilket var den 94:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.