Befolkningsökning, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 361 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sundsvalls kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.