Befolkningsökning, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 383 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sundsvalls kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.