Invånare i kommunen, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 383 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.