Invånare i kommunen, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 99 449 människor (2019). Landarealen är 3 209 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.