Invånare i kommunen, Sundsvall

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 361 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tjugonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.