Anställda i kommunen, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 1 836 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.