Största privata arbetsgivare, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare. Största privata arbetsgivare är S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.