Andel förtidspensionärer, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 500 människor (2018). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.