Nyföretagande, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 667 invånare. Värdet för nyföretagande är det 91:a högsta i landet med 11,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.