Andel företagare, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 140 människor (2019). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.