Andel företagare, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 872 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.