Förvärvsfrekvens, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 140 människor (2019). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.