Andel högutbildade, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 19 140 människor (2019). Landarealen är 5 428 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.