Andel högutbildade, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.