Skattesats, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Sollefteå kommun till 34,68 procent, vilket var den sjuttonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.