Skattesats, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sollefteå kommun till 34,68 procent, vilket var den artonde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.