Befolkningsökning, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 814 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sollefteå kommun den tionde lägsta i landet med −3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.