Befolkningsökning, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sollefteå kommun den 49:e lägsta i landet med −1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.