Befolkningsökning, Sollefteå

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 872 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sollefteå kommun den nionde lägsta i landet med −4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.