Företagens lönsamhet, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 478 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 72:a högsta i landet med 13,9 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.