Kommunens kostnader, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 78:e högsta i landet med 69 392 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.