Kommunens kostnader, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 807 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 69:e högsta i landet med 64 116 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.