Kommunens skatteintäkter, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 39:e högsta i landet med 51 829 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.