Andel förtidspensionärer, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.