Andel företagare, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 089 människor (2018). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.