Andel företagare, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare. Värdet för andel företagare är det 74:e lägsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.