Sysselsättningsgrad, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.