Andel högutbildade, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 089 människor (2018). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.