Andel högutbildade, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 79:e högsta i landet med 24,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.