Befolkningsökning, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 557 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Örnsköldsviks kommun den 78:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.