Befolkningsökning, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 823 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Örnsköldsviks kommun den 82:a lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.