Befolkningsökning, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 807 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Örnsköldsviks kommun den 68:e lägsta i landet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.