Befolkningsökning, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har 55 478 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Örnsköldsviks kommun nära genomsnittet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.