Invånare i kommunen, Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 56 089 människor (2018). Landarealen är 6 421 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.