Kommunens kostnader, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 24:e högsta i landet med 71 706 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.