Kommunens skatteintäkter, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 904 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 928 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.