Kommunens skatteintäkter, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 282 människor (2019). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.