Kommunens skatteintäkter, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 133 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 189 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.