Kommunens skatteintäkter, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 740 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.