Största privata arbetsgivare, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 904 invånare. Största privata arbetsgivare är Mondi Dynäs Aktiebolag med 375 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.