Andel förtidspensionärer, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 133 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sextonde högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.