Andel företagare, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 282 människor (2019). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.