Andel företagare, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.