Förvärvsfrekvens, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 423 människor (2018). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.