Förvärvsfrekvens, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 40:e lägsta i landet med 76,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.