Andel högutbildade, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 18 423 människor (2018). Landarealen är 1 706 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.