Andel högutbildade, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 005 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 75:e lägsta i landet med 15,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.