Skattesats, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 133 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kramfors kommun till 34,43 procent, vilket var den 26:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.