Skattesats, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 631 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Kramfors kommun till 34,43 procent, vilket var den 30:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.