Befolkningsökning, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 904 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Kramfors kommun den 28:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.