Befolkningsökning, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 133 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kramfors kommun den 27:e lägsta i landet med −2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.