Befolkningsökning, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 631 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kramfors kommun den 31:a lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.