Invånare i kommunen, Kramfors

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 631 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 135 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.