Kommunens kostnader, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 114 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 43:e högsta i landet med 66 756 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.