Kommunens kostnader, Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 21:a högsta i landet med 72 417 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.